Det går  att nå Eva Löfgren på 

Telefon nummer
 090/ 29057 
eller 
070 560 25 59


Hermelin vitblåögdHar tyvärr inga ungar 2020  

Dvärgvädur