Det går  att nå Eva Löfgren på

Telefon nummer
 090/ 29057
eller
070 560 25 59Hermelin vitblå ögd 

Dvärgvädur