Det går  att nå Eva Löfgren på 

kanineva1955@gmail.com

Mobilnr 
 
070 560 25 59

Dvärgvädur

Viltgrå och Zobel siames brun