Aktuellt


Västerbottens läns Kaninavelsförening
inbjuder till
Riksutställning
Rotundan, Skelleftehamn den 8 december 2018

Anmälningsavgifter: 
Klass A, B och K 75 kr  -  Klass G och M 80 kr/nr
Klass G tävlar även i A och B 

Anmälan sänds till: Stefan Hedenström, Yttervik 49, 931 91 Skellefteå eller via mejl:anmalningar.kaf@gmail.com senast den 16 november. Anmälningssedel för mejlanmälan finns på förbundets hemsida. Anmälningsavgiften betalas till Västerbottens läns Kaninavelsförenings pg 67 23 75 -3 senast den 16 november.

Frågor ang anmälan: 070-217 04 01 (Stefan Hedenström)

Utställningsfrågor: 070-37 10 792 (Ove Karlsson)

Djurmottagning kl 8.00 – 9.00 utställningsdagen. Medtag vattenkoppar. Fri djurförsäljning; endast raskaniner med stamtavla.

Drive-in-utställning för gårdskaniner kl 11.00. Pris 40kr/djur

Vandringspriser: Klass A, B och G. Bästa junior. Bästa hermelin. Trollskogens vandringspris. Uno Berglunds minne (endast AC-län). Thomas Wikbergs vandringspris ( för medlemmar i AC- och BD län). Klassindelad prislista.