Uppfödare av raskaniner i Västerbotten 2017

Uppfödare av raskaniner i Västerbotten 2017   |  
Alice Krantz
Skellefteå, 070-291 08 31
Dvärgvädur: bourgogne, blå, viltgrå
Billstabyns kaniner
Elisabeth Österberg, Örnsköldsvik
070-245 02 75
osterberg@live.se
Lilla tysk vädur: viltgrå, även mantelteckning
Rex: vit, castor
Angora: vit, svart
Ida Lundberg
Bygdeå 070-223 33 75
idalulundberg@hotmail.com 
White: svart
New Zeeland: red
Uppfödning och uthyrning
Ivonne Nordström
Överboda 070-305 19 49
www.kaningarden.se 
kaningarden.1@gmail.com 
Lilla Havana
Dvärgvädur: blå, viltgrå, svart, manteltecknade kan förekomma.
Linda Pettersen
Umeå, 073-805 56 21
hissjokanin.weebly.com 
Holländsk kanin: japan gul/svart
Dvärgvädur: svart, blå, white blå, viltgul, japantecknad blå/vit, blå/gul, gul/svart och svart/vit. Även manteltecknade.
Uppfödning och uthyrning.
Ljusvattnets Kaninuppfödning
Therese Norberg
Uppfinnarvägen 48, 931 42 Skellefteå
073-042 33 75
therese@mingle.nu 
www.mingle.nu 
Dvärgvädur:
 madagaskar
Hermelin: zobel blå
Kontaktperson Örestad

Liljans Kaningård
Kim Lundell, Vännäs, 070-577 08 21
lundellkim@hotmail.com
Tan: svart
Dvärgscheck: svart & röd/gul svart
Dvärgvädur: blå, viltgul, gul, viltgrå
Holländsk kanin: japan, blå, svart

Marina Johansson 
070-602 14 08
maarinaa2@hotmail.com
Belgisk jätte: viltgul
Dvärgvädur: viltgul, viltgrå

Marita Junebladh 
090-71 90 09 
maritajune@hotmail.com 
Lilla tysk vädur: viltgrå, enfärgade och
manteltecknade

Norrstigens Kaniner
Inger Milton, Sävar
070-636 17 79 
inger.milton@gmail.com 
Dvärgvädur: viltgrå
Nyhamns Kaningård
Ove Karlsson/Marika Nilsson, Skellefteå
0910-520 82, 070-371 07 92
marikaove@swipnet.se
Tan: svart
Dvärgvädur: blå
Snöstjärnans kaniner
Ulrika Forsgren
070-528 27 36
monaulrika67@gmail.com
Hermelin: viltblå
Sonia Kärrman
Lycksele, 070-534 73 68
knaftens.weebly.com 
sonia.karrman@hotmail.com 
Dvärgvädur: japantecknad gul/svart, även enfärgade djur förekommer.
Svenmarkens kaningård
Maria Wikberg, Ånäset
0934-500 78, 076-824 93 83
mawg@robertsfors.se
www.svenmarken.se

Hermelin: chinchilla, viltgrå
Även uthyrning

Tallstigens kaningård
Sofie Eriksson, Robertsfors
070-131 43 91

sofieskaniner.weebly.com

Lilla tysk vädur: viltgrå, järngrå, blå

Trollskogens Kaningård
Catherine Lindström, Ragvaldsträsk,
Skellefteå, 070-658 89 36
Reg kaningård nr 27
catherine_lindstrom@hotmail.com
Wiener: vit blåögd
Dvärgvädur: viltgrå
Liten rex: vit rödögd
Hermelin: vit rödögd, viltgrå
Hermelin fuchs: vit rödögd, viltgrå
Yttertavle Kaningård
Eva Lövgren, Yttertavle
070-560 25 59
Reg. Kaningård nr 38
eva.lofgren55@hotmail.se 
www.kaningarden.se
Liten Rex: castor
Hermelin: vit blåögd
Dvärgvädur: svart, blå
Ytterviks Kaningård
Fam. Hedenström, Skellefteå
070-246 86 61
Reg kaningård nr 39
lena@kaninfarmen.se
www.kaninfarmen.se
Wiener: vit
Hermelin: vit blåögd, viltgrå, järngrå
Säljer även märktänger och Mästers kaninpellets
Örabäckens kaniner
Kristina Bergman, Umeå
073-847 99 95
bergmankristina@yahoo.se
www.orabackenskaniner.webnode.se
Dvärgvädur: 
viltgul, viltgul manteltecknad
Liten Rex: svart
Uppfödare av raskaniner i 
Västerbotten 2017